Mesyuarat MBJ

Mesyuarat-mesyuarat biasa bagi Majlis hendaklah diadakan sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sekali, iaitu empat (4) kali setahun.

  • Korum bagi mesyuarat Majlis hendaklah terdiri daripada lima (5) orang ahli Pihak Pegawai dan sebelas (11) orang ahli Pihak Pekerja.
  • Agenda bagi mesyuarat-mesyuarat Majlis hendaklah disediakan oleh Setiausaha Bersama dan dihantar oleh Setiausaha-Setiausaha tersebut kepada pihak masing-masing tidak kurang daripada tujuh (7) hari sebelum tarikh mesyuarat.  Perkara-perkara yang tidak termasuk di dalam agenda hanya boleh dimasukkan dengan kebenaran Pengerusi dan Naib Pengerusi.
  • Mesyuarat Khas Majlis boleh diadakan dengan permintaan Pengerusi atau Naib Pengerusi bila dikehendaki.Tarikh mesyuarat tersebut hendaklah dipersetujui oleh pegawai-pegawai Majlis.Perkara-perkara yang akan dibincangkan di mesyuarat tersebut hendaklah terhad kepada perkara-perkara yang dinyatakan dalam notis panggilan mesyuarat tersebut.Tarikh mesyuarat adalah seperti berikut:
MESYUARAT TARIKH TEMPAT
Tahun 2012
Bilangan 1/2012 28/03/2012 Bilik Mesyuarat Seroja
Bilangan 2/2012 14/06/2012 Bilik Mesyuarat Seroja
Bilangan 3/2012 13/07/2012 Primula Beach Resort, Terengganu
Bilangan 4/2012 31/10/2012 Bilik Mesyuarat Seroja
Tahun 2013
Bilangan 1/2013 26/03/2013 Bilik Mesyuarat Seroja
Bilangan 2/2013 17/06/2013 Bilik Mesyuarat Seroja
Bilangan 3/2013 19/09/2013 Bilik Mesyuarat Seroja
Bilangan 4/2013 08/12/2013 Pullman Hotel, Sarawak
Tahun 2014
Bilangan 1/2014 13/3/2014 Bilik Mesyuarat Seroja
Bilangan 2/2014 26/6/2014 Bilik Mesyuarat Tanjung
Bilangan 3/2014 24/9/2014 Bilik Mesyuarat Tanjung
Bilangan 4/2014 05/12/2014 The Pacific Sutera Hotel, Sabah
Tahun 2015
Bilangan 1/2015 26/3/2015 Bilik Mesyuarat Melati
Bilangan 2/2015 25/6/2015 Bilik Mesyuarat Tanjung
Bilangan 3/2015 29/9/2015 Grand Lexis Port Dickson, Negeri Sembilan
Bilangan 4/2015 15/12/2015 Bilik Mesyuarat Tanjung
Tahun 2016
Bilangan 1/2016 23/2/2016 Bilik Mesyuarat Tanjung
Bilangan 2/2016 20/6/2016 Bilik Mesyuarat Tanjung
Bilangan 3/2016 19/9/2016 Bilik Mesyuarat Melati
Bilangan 4/2016 27/11/2016 Bella Vista Hotel, Pulau Langkawi, Kedah
Tahun 2017
Bilangan 1/2017 6/3/2017 Bilik Mesyuarat Tanjung
Bilangan 2/2017 9/6/2017 Bilik Mesyuarat Melati
Bilangan 3/2017 14/9/2017 Bilik Mesyuarat Perdana, Create, JKR Melaka
Bilangan 4/2017 5/12/2017 Bilik Mesyuarat Tanjung
Tahun 2018
Bilangan 1/2018 7/2/018 Bilik Mesyuarat Tanjung
Bilangan 2/2018 2/5/2018 Bilik Mesyuarat Tanjung
Bilangan 3/2018 17/8/2018 Bilik Dahlia 
Bilangan 4/2018 15/10/2018 Bilik Rafflesia Hotel Promenade Kota Kinabalu, Sabah
Tahun 2019
Bilangan 1/2019 18/3/2019 Bilik Mesyuarat Tanjung
Bilangan 2/2019 18/6/2019 Bilik Mesyuarat Tanjung
Bilangan 3/2019 12/9/2019 Bilik Mesyuarat Topaz Ballroom Hotel Holiday Villa, Kota Bharu Kelantan
Bilangan 4/2019 11/12/2019 Bilik Mesyuarat Tanjung